شرح

نوع : دفتر ازدواج و طلاق
تاریخ : 1401/02/14
وضعیت : خوب
نام سردفتر : امیر رشیدی
کد دفتر : 37
ظرفیت سالن عقد : 20
ظرفیت پارکینگ : 1
ظرفیت پارکینگ مجاور خیابان : ۵
نوع عقد : عقد ایرانی
موقعیت : استان فارس استهبان سه راه امام زاده نبش کوچه۱ خیابان شهید فقیهی

جهت ثبت وقت تماس بگیرید

موقعیت

استان فارس استهبان سه راه امام زاده نبش کوچه۱ خیابان شهید فقیهی
نوع آگهی دفتر ازدواج و طلاق نوع آگهی

ارسال پیام

ارسال پیام

دفاتر ویژه

جدیدترین ها