دفتر ازدواج ۵۴ کارزون

شرح

نوع : دفتر ازدواج و طلاق
تاریخ : 1401/02/14
وضعیت : خوب
نام سردفتر : ابوطالب صفری
کد دفتر : 54
ظرفیت سالن عقد : 20
ظرفیت پارکینگ : 1
ظرفیت پارکینگ مجاور خیابان : ۵
نوع عقد : عقد ایرانی
موقعیت : استان فارس کازرون نطج خیابان مطهری

جهت ثبت وقت تماس بگیرید

موقعیت

استان فارس کازرون نطج خیابان مطهری
نوع آگهی دفتر ازدواج و طلاق نوع آگهی

ارسال پیام

ارسال پیام

دفاتر ویژه

جدیدترین ها