شرح

نوع : دفتر ازدواج و طلاق
تاریخ : 1401/02/14
وضعیت : خوب
نام سردفتر : محمدرضا رضوانی الاتق
کد دفتر : 77
ظرفیت سالن عقد : 20
ظرفیت پارکینگ : 1
ظرفیت پارکینگ مجاور خیابان : ۵
نوع عقد : عقد ایرانی
موقعیت : تبریز خیابان آخونی زیرزمین بانک قوامین

جهت ثبت وقت تماس بگیرید

موقعیت

تبریز خیابان آخونی زیرزمین بانک قوامین
نوع آگهی دفتر ازدواج و طلاق نوع آگهی

ارسال پیام

ارسال پیام

دفاتر ویژه

جدیدترین ها