دفتر ازدواج 17 نسیم شهر

شرح

تاریخ : 1401/02/22
نام سردفتر : موسی عباداللهی
کد دفتر : 17
شماره تماس : 02156756561
ظرفیت سالن عقد : 20
ظرفیت پارکینگ : 1
ظرفیت پارکینگ مجاور خیابان : 5
نوع عقد : عقد ایرانی
موقعیت : استان تهران بهارستان نسیم شهر زیر زمین ساختمان صندوق قرض الحسنه مسلم ابن عقیل احمد اباد

جهت ثبت وقت تماس بگیرید

موقعیت

استان تهران بهارستان نسیم شهر زیر زمین ساختمان صندوق قرض الحسنه مسلم ابن عقیل احمد اباد

دفاتر ویژه

جدیدترین ها