شرح

نوع : دفتر ازدواج و طلاق
تاریخ : 1401/02/16
وضعیت : خوب
نام سردفتر : علی رضا نجفی اسکندری
کد دفتر : 208
شماره تماس : 03137726368
ظرفیت سالن عقد : 20
ظرفیت پارکینگ : 1
ظرفیت پارکینگ مجاور خیابان : 5
نوع عقد : عقد ایرانی
موقعیت : اصفهان خیابان اتشگاه خیابان نبوی منش نبش خیابان شهیدان تیموری طبقه اول سمت چپ

جهت ثبت وقت تماس بگیرید

موقعیت

اصفهان خیابان اتشگاه خیابان نبوی منش نبش خیابان شهیدان تیموری طبقه اول سمت چپ
نوع آگهی دفتر ازدواج و طلاق نوع آگهی

ارسال پیام

ارسال پیام

دفاتر ویژه

جدیدترین ها