دفتر ازدواج 21 مسجد سلیمان

شرح

نوع : دفتر ازدواج و طلاق
تاریخ : 1401/02/16
وضعیت : خوب
نام سردفتر : سلطان محمد داودی
کد دفتر : 21
شماره تماس : 06143234606
ظرفیت سالن عقد : 20
ظرفیت پارکینگ : 1
ظرفیت پارکینگ مجاور خیابان : 5
نوع عقد : عقد ایرانی
موقعیت : خوزستان مسجد سلیمان خیابان ازادی لاین طلا فروشی ها

جهت ثبت وقت تماس بگیرید

موقعیت

خوزستان مسجد سلیمان خیابان ازادی لاین طلا فروشی ها
نوع آگهی دفتر ازدواج و طلاق نوع آگهی

ارسال پیام

ارسال پیام

دفاتر ویژه

جدیدترین ها