شرح

نوع : دفتر ازدواج و طلاق
تاریخ : 1401/02/19
وضعیت : خوب
نام سردفتر : صابر صابر
کد دفتر : 299
شماره تماس : 100000000
ظرفیت سالن عقد : 20
ظرفیت پارکینگ : 1
ظرفیت پارکینگ مجاور خیابان : 5
نوع عقد : عقد ایرانی
موقعیت : اتوبان نواب خیابان هاشمی بین جیحون و کارون نبش اسد مرادی

جهت ثبت وقت تماس بگیرید

موقعیت

اتوبان نواب خیابان هاشمی بین جیحون و کارون نبش اسد مرادی
نوع آگهی دفتر ازدواج و طلاق نوع آگهی

ارسال پیام

ارسال پیام

دفاتر ویژه

جدیدترین ها